Vitaliteit Methode

Verbeteren, besparen en versnellen met de CYIM Vitaliteit Methode
 
Wilt u ook de kwaliteit van uw bedrijfsvoering verbeteren en tegelijkertijd aanzienlijke kosten besparen? Zoekt u ook manieren om uw processen te vereenvoudigen en te versnellen? Dan is CYIM uw partner.
 
Uniek en bewezen
CYIM heeft een unieke en bewezen methode om de waarde die vast zit in processen (structuur en bedrijfsvoering), systemen (ICT), cultuur (mensen) en innovatie (commerciële slagkracht) inzichtelijk en beschikbaar te maken.
 
Direct en blijvend resultaat
De CYIM Vitaliteit Methode laat zien dat het doelgericht en gestructureerd verbeteren, besparen en versnellen van bedrijfsprocessen hand in hand gaan en leiden tot lucratieve en blijvende rendementsvoordelen. Financieel en niet-financieel. Op korte en langere termijn.
 
Eenvoudig en pragmatisch
De CYIM Vitaliteit Methode is eenvoudig en pragmatisch van aard. Met het CYIM Vitaliteit Team doorloopt u de volgende drie stappen:
 
Stap 1 – CYIM Vitaliteit Analyse
Wij inventariseren uw organisatie (processen, systemen, mensen, innovatievermogen, beschikbare bronnen en capaciteit).
 
Stap 2 – Presentatie optimalisatiekansen en -plan
Na een grondige analyse presenteren wij u de aard en omvang van de optimalisatiekansen, inclusief een plan hoe u die kunt benutten.
 
Stap 3 – Benutten optimalisatiekansen
CYIM ondersteunt u bij het implementeren, uitvoeren en bewaken van projecten gericht op het realiseren van de geïnventariseerde optimalisatiekansen.
 
Verbonden met uw resultaat
De investering in de CYIM Vitaliteit Methode wordt ruimschoots gedekt door de opbrengsten ervan. CYIM koppelt haar vergoeding direct aan geleverde, toegevoegde financiële waarde voor de klant.
 
Meer weten?
Bent u ook benieuwd naar de kansen die u met de CYIM Vitaliteit Methode kunt benutten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Lees meer

Service concepten

Serviceconcepten

Een serviceconcept is een totaaloplossing voor de klant, door een uitgekiende en samenhangende schil van diensten en services rondom de kerndienst.
 
Een serviceconcept beschrijft het geheel van kenmerken van het zorg- en dienstverleningsproces die, in hun onderlinge samenhang, waarde voor de klant creëren.
De ontwikkeling van het serviceconcept begint dan ook bij het kijken naar de kerndienst van een instelling of dienst. Vervolgens kan via aanvullende diensten en het dienstverleningsproces bepaald worden hoe door een serviceconcept daadwerkelijk waarde wordt gecreëerd voor de klant.
Het opstellen van een Serviceconcept vraagt grote betrokkenheid van (uitvoerende) medewerkers en klanten. Het vereist creativiteit en het open staan voor innovaties. Het serviceconcept is leidend bij uitbestedingen. Externe leveranciers dienen een bijdrage te leveren aan de serviceprincipes die u hebt opgesteld.
CYIM heeft vanuit de theorie en de praktijk een gefundeerde mening over de waarde van een serviceconcept en adviseert u graag over dit onderwerp. Het begeleiden van het proces om te komen tot een passend serviceconcept en het implementeren van het concept is bij ons in goede handen.

Lees meer

Projectmonitor

De CYIM ProjectMonitor
CYIM heeft de expertise in huis om nieuwe en reeds lopende projecten te beoordelen. Wij kunnen projectplannen beoordelen op compleetheid en risico’s, projectorganisaties op projectbeheersing, projectmanagers op bekwaamheid, doorlooptijden op haalbaarheid.
 
Mag het project wel starten? Weten we voldoende van de inhoud? Weet de projectmanager
wat hem/haar te doen staat? Zijn er voldoende beheersmaatregelen?
 
Dát doen we aan het begin van een project, maar ook tussentijds. We rapporteren onze bevindingen direct aan de opdrachtgever van het project. We geven een onafhankelijk oordeel waar de organisatie haar voordeel mee kan doen. Ook bij reeds lopende projecten kan worden beoordeeld of de projectmanager het project onder controle heeft.

Lees hier meer over de ProjectMonitor.

Cultuur Management

Cultuur
 
CYIM adviseurs geloven in maatwerk, willen elke situatie opnieuw bekijken en onderzoeken. Wij willen de waarden waar het uiteindelijk om gaat, boven water helpen en ze tot een levend principe maken. Niet tot een visie aan de muur, maar ze tot leven brengen door de verhalen van de mensen, de medewerkers, klanten, vestigingen, wijken en steden heen. Waarden zijn uiteindelijk de kern van het bedrijf, de verwoording van de bezieling, dat waar het in de organisatie om te doen is.
Cultuurverandering dienen gedragen worden door de top van de organisatie. Vrijblijvendheid tussen adviesteam en management kan niet aan de orde zijn. Enkel door vroegtijdig te investeren lukt de transitie. In relatie tot het management zijn wij als adviseurs: scherp, betrokken, onafhankelijk en interventiekundig sterk.

De rol die de CYIM adviseurs hebben is dat ze kritisch zijn: de kritische motor in het project. Daarbij heeft kritiek niks van zuur afkraken, maar veel van duidelijke criteria ontdekken en formuleren, je er ook aan houden en elkaar er op aan te spreken. In de organisatie zijn wij als adviseurs dus vooral spiegelend en afwisselend betrekkelijk inhoudelijk en betrekkelijk persoonlijk.

Contact


Milena Prochazka

How I see
Managen is voor mij het verschil tussen mensen zien, voelen en snappen en hierop inspelen. Interesse in jezelf en anderen tonen, de wens om plezier te hebben in het leven en werk en samen hobbels en angsten overwinnen en iets bereiken.
 
Why I
Verbanden zien op abstract én concreet niveau, niet de symptomen bestrijden maar problemen in de kern oplossen. Daarnaast het creëren en maken, de prikkel van een blanco blaadje.
 
I am
Analytisch, creatief, veelzijdig en met een gezonde portie lef. Een levensgenieter.