Onderwijs

 

Zorg


Profit


Contact


Michel Bovy

How I See
Ik houd van structuur in het leven. Ik ben consciëntieus. Ik ben een altruïst: vriendelijk, behulpzaam en oprecht.

Why I

Ik ben een manager die planmatig en met volle energie toewerkt naar het te bereiken resultaat.

I am
Ik kom bij eerste indruk stijf en formeel over, maar ben dat in werkelijkheid niet. Ik houd van de sociale aspecten op het werk omdat deze mij de mogelijkheid bieden zaken te doen, anderen te zien en zelf gezien te worden.