Onderwijs

 

Zorg


Profit


Contact


Paul in het Veld

How I see
Mensen en organisaties blijven constant in beweging, door externe en/of interne factoren. Specifieke kennis van en vaardigheden bij het veranderingsproces behoren vaak niet tot de primaire activiteiten van organisaties.
Samen met organisaties dat proces gestalte geven, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
Why I
Ik heb in de loop der jaren veel ervaring opgedaan op allerlei terreinen en ben in staat via een scherpe analyse een probleem snel te doorgronden. Ik vind het leuk om vervolgens samen met anderen naar oplossingen te zoeken
en het project verder gestalte te geven.
I am
Iemand met humor, een volhouder en iemand die uitdagingen niet uit de weg gaat.