Onderwijs

 

Zorg


Profit


Contact


Johan Hagenaar

How I see
Participeren en bewegenzijn mijn centrale werkwoorden. Vanuit een integrale benadering zoeken we naar verbindingen en naar antwoorden op vragen en behoeften van klanten, van organisaties. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat we meer wederzijds afhankelijk worden van elkaar, waardoor we leven, wonen en werken anders gaan organiseren.

Why I
Voor het openen van bestaande grenzen, het manoeuvreren in netwerken, de interactie met klanten, het integreren van inzichten en het inbedden van resultaten.

I am
Een enthousiaste en creatieve organisatiekenner. Ik regisseer graag maatschappelijke innovatieprogramma’s en verandertrajecten. Liefhebber van beeldende kunst.