Onderwijs

 

Zorg


Profit


Contact


Ab Spaan

How I see
Worden wie je bent, helpen de zorg om te vormen tot wat in de turbulent veranderende omgeving haar vernieuwde bestaansrecht is.
 
Why I
Ik help zorgorganisaties binnen het continu veranderende maatschappelijk speelveld de twee werelden van 'markt' en 'zorg' te verenigen en hen in staat te stellen de (financiële) regie over hun toekomst te voeren vanuit het motto 'marktgericht sturen, zorggericht rekenen'.
 
I am
Sterk in het combineren van de grote lijn met praktisch handelen en in het combineren van financiële expertise met bedrijfskundig inzicht. Ik treed naar voren als een sociaalvaardige, betrokken inspirator, een resultaatgerichte flexibele veranderaar, die excelleert in crisissituaties, waarbij ik snel nieuwe en/of andere perspectieven weet in te brengen.