Nieuwsbrief CYIM juni 2010

Licht in de duisternis

Hoewel het economisch tij zich lijkt te keren, zullen de verwachte overheidsbezuinigingen ongetwijfeld invloed hebben voor de investeringen in innovatie en projecten. De vraag naar inhuur van externe consultants en interim managers, zal mede daardoor niet snel toenemen.

De beperkte middelen zullen worden geïnvesteerd in projecten waar kwaliteit en efficiency duurzaam zullen worden verbeterd. Het is niet voor niets dat wij de voorbije 2 jaar vooral geïnvesteerd hebben in toegevoegde waarde op dat gebied.

Download hier de gehele nieuwsbrief van juni 2010

http://www.cyim.nl/nieuwsbrief/_cyim_jun_2010.html

Nieuwsbrief Over Leiderschap

Over Leiderschap

Leiderschap was hèt thema tijdens onze bijeenkomst aan boord van de ss Rotterdam. Een aantal bestuurders sprak zich uit over zaken die de groei van de BV Nederland verhinderen en hoe we dat juist kunnen stimuleren. Vele boeken zijn geschreven over leiderschap, CYIM heeft niet de pretentie dat we een boek of zelfs maar een hoofdstuk willen toevoegen. We willen vooral laten zien wat de leiders zelf bezig hield en hoe leiders energie kregen. Natuurlijk waren Authentiek Leiderschap en Waardengedreven Management centrale elementen, enerzijds omdat CYIM opdrachten vooral laat uitvoeren door authentieke mensen en anderzijds omdat wij er van overtuigd zijn dat systeem- en procesveranderingen echt beter beklijven wanneer de cultuur van een organisatie door waarden wordt gedreven. Aan boord werd de koers van Authentiek Leiderschap richting gegeven door Bas Blekkingh. Eenmaal aan vaste wal vond een ontmoeting plaats met Daniel Ofman en Tex Gunning. Wij willen u hun waarheid niet onthouden. 

Download hier de gehele nieuwsbrief over leiderschap.

http://www.cyim.nl/nieuwsbrief/_cyim_jul_2010_leider.html

Nieuwsbrief CYIM Onderwijs

Uitdagingen voor het Onderwijs

Het onderwijs in Nederland staat aan de vooravond van een enorme uitdaging: hoe onder bezuinigingen gelijktijdig de kwaliteit te verhogen?

Ten gevolge van de financiële en de daarop volgende economische crisis komen er de komende jaren majeure bezuinigingen af op Nederland. De volgende kabinetten zullen drastisch het mes moeten zetten in de overheidsuitgaven om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Aan deze bezuinigingen zal ook het onderwijs niet ontsnappen. Echter, alle politieke partijen dringen in hun verkiezingsprogramma’s aan op investeringen in het onderwijs om het daarmee weer tot de top van de wereld te laten behoren.

Download hier de gehele onderwijs nieuwsbrief.

http://www.cyim.nl/nieuwsbrief/_cyim_jul_2010.html

CYIM verhuist per 1 januari 2011

In het geweld van Het Nieuwe Werken dat de laatste weken over ons is uitgestort kan CYIM niet achterblijven.

We hebben al langer de wens om naar een flexibel kantoor te gaan.
Idee was om komende zomer bij de verlenging van het huidige huurcontract naar een open kantoor te gaan, maar omdat een nieuwe huurder zich aandiende hebben we dat moment naar voren getrokken.
Wij zullen het pand aan de Eendrachtsweg per 1 januari 2011 verlaten. We vinden het van belang dat we wel een vaste plek hebben in Rotterdam, voor bijeenkomsten met klanten en associates. Ons oog is gevallen op Spaces dat tegen de zomer van 2011 naar Rotterdam komt. http://officespaces.nl/.
 
Tot die tijd hebben we per 1 januari 2011 een tijdelijk kantoor op de Schiekade 830, 3032 AL te Rotterdam kamer 2.30. Voor correspondentie graag Postbus 299, 3000 AG  Rottterdam gebruiken.
Voor de bijeenkomsten met de associates wordt Hotel New York in ieder geval het komende halve jaar de stamkroeg. 

Contact


Tom Hendrikx

How I See
Ik zie dat verandering de enige constante is. Succesvol veranderen is geen toeval, maar vraagt keuze en toewijzing.

Why I
In mijn aanpak staan resultaatgerichtheid, kwaliteit en value for money centraal.

I am

Pragmatisch, een teamspeler en slagvaardig in probleemsituaties. Ik ben geen haantje de voorste en soms te serieus.