Nieuwsbrief CYIM juni 2010

Licht in de duisternis

Hoewel het economisch tij zich lijkt te keren, zullen de verwachte overheidsbezuinigingen ongetwijfeld invloed hebben voor de investeringen in innovatie en projecten. De vraag naar inhuur van externe consultants en interim managers, zal mede daardoor niet snel toenemen.

De beperkte middelen zullen worden geïnvesteerd in projecten waar kwaliteit en efficiency duurzaam zullen worden verbeterd. Het is niet voor niets dat wij de voorbije 2 jaar vooral geïnvesteerd hebben in toegevoegde waarde op dat gebied.

Download hier de gehele nieuwsbrief van juni 2010

http://www.cyim.nl/nieuwsbrief/_cyim_jun_2010.html

Nieuwsbrief Over Leiderschap

Over Leiderschap

Leiderschap was hèt thema tijdens onze bijeenkomst aan boord van de ss Rotterdam. Een aantal bestuurders sprak zich uit over zaken die de groei van de BV Nederland verhinderen en hoe we dat juist kunnen stimuleren. Vele boeken zijn geschreven over leiderschap, CYIM heeft niet de pretentie dat we een boek of zelfs maar een hoofdstuk willen toevoegen. We willen vooral laten zien wat de leiders zelf bezig hield en hoe leiders energie kregen. Natuurlijk waren Authentiek Leiderschap en Waardengedreven Management centrale elementen, enerzijds omdat CYIM opdrachten vooral laat uitvoeren door authentieke mensen en anderzijds omdat wij er van overtuigd zijn dat systeem- en procesveranderingen echt beter beklijven wanneer de cultuur van een organisatie door waarden wordt gedreven. Aan boord werd de koers van Authentiek Leiderschap richting gegeven door Bas Blekkingh. Eenmaal aan vaste wal vond een ontmoeting plaats met Daniel Ofman en Tex Gunning. Wij willen u hun waarheid niet onthouden. 

Download hier de gehele nieuwsbrief over leiderschap.

http://www.cyim.nl/nieuwsbrief/_cyim_jul_2010_leider.html

Nieuwsbrief CYIM Onderwijs

Uitdagingen voor het Onderwijs

Het onderwijs in Nederland staat aan de vooravond van een enorme uitdaging: hoe onder bezuinigingen gelijktijdig de kwaliteit te verhogen?

Ten gevolge van de financiële en de daarop volgende economische crisis komen er de komende jaren majeure bezuinigingen af op Nederland. De volgende kabinetten zullen drastisch het mes moeten zetten in de overheidsuitgaven om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Aan deze bezuinigingen zal ook het onderwijs niet ontsnappen. Echter, alle politieke partijen dringen in hun verkiezingsprogramma’s aan op investeringen in het onderwijs om het daarmee weer tot de top van de wereld te laten behoren.

Download hier de gehele onderwijs nieuwsbrief.

http://www.cyim.nl/nieuwsbrief/_cyim_jul_2010.html

CYIM verhuist per 1 januari 2011

In het geweld van Het Nieuwe Werken dat de laatste weken over ons is uitgestort kan CYIM niet achterblijven.

We hebben al langer de wens om naar een flexibel kantoor te gaan.
Idee was om komende zomer bij de verlenging van het huidige huurcontract naar een open kantoor te gaan, maar omdat een nieuwe huurder zich aandiende hebben we dat moment naar voren getrokken.
Wij zullen het pand aan de Eendrachtsweg per 1 januari 2011 verlaten. We vinden het van belang dat we wel een vaste plek hebben in Rotterdam, voor bijeenkomsten met klanten en associates. Ons oog is gevallen op Spaces dat tegen de zomer van 2011 naar Rotterdam komt. http://officespaces.nl/.
 
Tot die tijd hebben we per 1 januari 2011 een tijdelijk kantoor op de Schiekade 830, 3032 AL te Rotterdam kamer 2.30. Voor correspondentie graag Postbus 299, 3000 AG  Rottterdam gebruiken.
Voor de bijeenkomsten met de associates wordt Hotel New York in ieder geval het komende halve jaar de stamkroeg. 

Contact


Bas Brand

How I see
Ik ben een enthousiaste watersporter. Zeilen en duiken zijn mijn favoriete hobby’s. Ik kijk naar organisaties als naar de zee. Het water is altijd in beweging en ook als de zee vlak lijkt, gebeurt er onder de zeespiegel van alles. Jij ziet het niet, maar het is er wel en je hebt er wel degelijk rekening mee te houden. Een andere vergelijking: als ik als interim manager een verandering doorvoer, werkt dat als een steen in een vijver. Eerst zie je een kleine kring in het water, daaromheen een grotere kring enz.. Het bevestigt mij in mijn ervaring dat veranderingen gevolgen hebben voor het totale systeem. Alles heeft met elkaar te maken. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.
 
Why I
Ik blijf bij mijn metafoor van het water. Als schipper breng ik mensen van A naar B en tijdens de tocht creëer ik een sfeer die ervoor zorgt dat zaken die onder water zitten, naar boven komen. Vaak is dan de grootste angel al weggenomen en lukt het mij mensen met elkaar te verbinden. Het is niet per sé nodig dat ze met hun neus dezelfde kant op staan. Tijdens het zeilen moet iedereen alert en kritisch blijven. Iedereen heeft een eigen taak, maar als groep is er wel en gemeenschappelijk doel. Voor mij is dat een voorwaarde voor succesvolle verandering. Als duiker moet je vertrouwen hebben in je buddy, maar ook zelf alert zijn. Als interim manager heb ik vertrouwen in het systeem en ben ik alert op hoe de verschillende partijen c.q. medewerkers binnen de organisatie handelen.I am
Ik ben een sportieve levensgenieter en kan me geen leven zonder mensen voorstellen. Ik leer graag van anderen. Dat maakt mij een goede luisteraar. Daardoor kom ik vaak bij de kern van het probleem. De oplossing is dan een stuk dichterbij. Omdat er altijd meerdere wegen zijn die naar Rome leiden, sluit ik niets uit en ben ik creatief en doortastend om mijn doel te bereiken.