Over CYIM

Over CYIM

CYIM staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van consultancy en management. CYIM werkt voor non-profit organisaties in de gezondheidszorg en onderwijs en het midden- en grootbedrijf. Ook zijn wij actief bij samenwerkingsverbanden op het snijvlak van de publieke en private sector.

We zijn betrokken bij vraagstukken die er werkelijk toe doen;  vaak met een strategische- of culturele dimensie. CYIM is een bureau van bijzondere individuen die elkaar en de klant inspireren. 
Daarbij gaan we uit van een integrale benadering van organisatievraagstukken.
Onze organisatie bestaat uit een aantal clusters. Hier spitsen professionals hun dienstverlening toe op de specifieke marktgebieden. Met veel ruimte voor autonomie, eigen
verantwoordelijkheid en zelfontplooiing.

De verbondenheid binnen CYIM ligt in de gedeelde visie op de uitoefening van professionele dienstverlening en de sterke klantgerichte cultuur die daarvan het gevolg is.

Voor de uitvoering van onze projecten zetten wij professionals (associates) in die zich hebben geassocieerd met CYIM. Onze managers (associates) opereren als zelfstandig ondernemer. Zij zijn dat ook in opdracht en onder coaching van één van de partners van CYIM, voor de opdrachtgever..

Michel Bovy

How I See
Ik houd van structuur in het leven. Ik ben consciëntieus. Ik ben een altruïst: vriendelijk, behulpzaam en oprecht.

Why I

Ik ben een manager die planmatig en met volle energie toewerkt naar het te bereiken resultaat.

I am
Ik kom bij eerste indruk stijf en formeel over, maar ben dat in werkelijkheid niet. Ik houd van de sociale aspecten op het werk omdat deze mij de mogelijkheid bieden zaken te doen, anderen te zien en zelf gezien te worden.

Kernwaarden

Kernwaarden

In elke opdracht die we doen staan deze kernwaarden centraal. CYIM staat garant voor deze waarden en onze managers hebben deze waarden als een natuurlijk vertrekpunt in hun werk.
Professioneel
De managers van CYIM hebben door een veelheid aan behandelde projecten, continue uitwisseling van cases, zowel intern on-the-job als binnen de CYIM geledingen, een geweldige ervaring opgebouwd. Het spectrum van vraagstukken tijdens veranderingsprocessen verlangt steeds weer een hoge mate van inventiviteit hetgeen zonder een rijk geschakeerde ervaring, naar maatstaven van CYIM, niet mogelijk is. Er is al vanaf het plan van aanpak –stadium sprake van maatwerk omdat de ervaring leert dat een standaard aanpak nooit de juiste oplossingen levert. De persoonlijke cases van onze managers zijn de bouwstenen van onze ervaring.

Helder en No-nonsense
In een veelal van dikke rapporten bol staande branche geeft CYIM vanaf het eerste moment van contact met de opdrachtgever een helder beeld van het te volgen traject. Met een duidelijk begin- en eindpunt. Soms confronterend maar altijd gericht op het optimaal voldoen aan de opdracht. Duidelijkheid over tijd en kosten. Transparant, no-nonsense en uiterst pragmatisch zijn de bouwstenen van onze heldere aanpak .

Menselijk en Integer
Bij elke opdracht staat de probleemanalyse en de hieruit voorkomende aanpak centraal. Onze managers (associates) opereren als en zijn ook zelfstandige ondernemers in opdracht en onder coaching van CYIM, voor de opdrachtgever. In feite is er sprake van een driehoeksverhouding met gedeelde belangen, continuïteit en resultaat, maar ook afbreukrisico’s. Open communicatielijnen, transparantie in denken en handelen en een menselijke maat zijn de bouwstenen van onze integriteit.

Partners

 

Inschrijven

Inschrijven
 
Wij zijn altijd op zoek naar goede interim-managers die zich willen associëren met CYIM. Zo zijn wij op dit moment specifiek op zoek naar interim-managers met een financiële, HRM,- facilitaire en ICT/Projectmanagement ervaring/achtergrond.

Herkent u zich in hierin en onderschrijft u onze waarden en wilt u samen met ons ondernemen? Neem dan contact met ons op.

info@cyim.nl of 010 - 4471187

Contact

 

Projecten

CYIM heeft door een veelheid aan uitgevoerde opdrachten een geweldige ervaring opgebouwd. Of het nu gaat om een heldere probleemanalyse, projectmanagement of om op interim basis leiding te geven en koers te zetten. CYIM heeft vele cases voorhanden om te kunnen inspireren. Niet alleen onze relaties, maar ook elke keer weer onszelf. Laat onze opdrachten ook u inspireren. Onderstaand treft u een selectie aan.

ZORG

Ziekenhuis

HRM manager. Reorganiseren van de HR afdeling, herinrichten van vrijwel alle processen, bijstellen van de personele bezetting, en verbeteren van de klantgerichtheid en service graad.
Manager Finance. Leiding geven aan en herinrichten van afdeling financiën.
Thuiszorg, V&V
Directeur Finance. Opstellen begroting en jaarplan met bezuinigingsdoelstellingen, tevens kwaliteitverbetering en cultuurverandering initiëren. Tevens verantwoordelijkheid AO/IC.
GGZ
Directeur Shared Service Centre samenvoegen van divisie en bedrijven en optimaliseren kwaliteit tegen lagere kosten (o.a. ICT, TD, inkoop, logistiek en voeding).
GGD
Projectleider jeugd. Aansturen EKD implementatieteam, inrichten adequate overlegstructuren, ondersteuning van implementatie datawarehouse.
Stichting Jeugd en Gezin
Directeur. Integreren van de jeugdactiviteiten van diverse thuiszorginstellingen en de GGD in de nieuwe stichting. Inrichten processen, systemen en vormgeven aan een nieuwe cultuur.
V&V
Locatiemanager. Reorganiseren van organisatie; kwaliteit verbeteren en klanttevredenheid vergroten.
GGZ
ICT manager. Outsourcen en outtasken netwerkbeheer, opzetten helpdesk omgeving, verbeteren telecommunicatie en persoonsalarmering systemen.


ONDERWIJS

Universiteit

Interim Manager. Beheer ICT, reorganiseren en professionaliseren van de beheeractiviteiten binnen de ICT organisatie. Verbeteringen aangebracht in de aanwending van de middelen, de organisatie, de werkwijze, communicatie en de kwaliteit van de dienstverlening.
Hogeschool
Interim Manager SSC. Herinrichten van processen, opstellen dienstenportfolio en implementeren DMS.
Hogeschool
Opstellen van een plan en het verkrijgen van acceptatie voor het concentreren van decentrale ICT services.
PO&VO
Algemeen manager. Processen en cultuur op elkaar afstemmen en optimaliseren.
Dienstverlener
Projectmanager verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van het nieuwe ICT-platform voor de werkplekken, de uitrol daarvan en een verhuizing.


OVERHEID

Gemeente
Projecten monitoren. Namens de stuurgroep beoordelen of projecten binnen tijd en budget blijven en daar adviezen over geven (Project Monitor).
Gemeente
Manager Shared Service Centre (ICT). Alle ict diensten centreren/integreren, processen op elkaar afstemmen en verbeteren, systemen optimaliseren, de verandering door het personeel laten dragen (cultuurverandering).
Bibliotheek
Manager I&A. Adviseren en optimaliseren organisatievorm, stroomlijnen van taken en verantwoordelijkheden binnen de afdeling.


PROFIT

Handelsonderneming
Doorlichten organisatie (vitaliteitscan), optimaliseren van de bedrijfsvoering (ICT, finance, informatie management), verkooporganisatie herinrichten, inkoop en logistiek kostenreductie en procesoptimalisatie. Coachen van de directie.
Telecom
HRM manager. Vervangingsmanagement met in de opdracht de kwaliteit van de afdeling en processen te verhogen.
ICT
Directeur. Verantwoordelijk voor vernieuwing en vitalisering conform het meerjarenplan.

EXECUTIVE SEARCH

Zorg:         Financieel Directeur GGZ instelling
Chemie:  Commercieel Directeur
Energie:  CFO (Chief Financial Officer)
Retail:      Algemeen Directeur


Werken bij CYIM

Werken bij CYIM

CYIM heeft al meer dan 20 jaar ervaring in tijdelijke inzet van management en consultancy. Door een veelheid aan gerealiseerde projecten is er een geweldige ervaring opgebouwd. Vanaf het plan-van-aanpakstadium is er sprake van maatwerk. De persoonlijke cases van onze partners en associates zijn de bouwstenen van onze ervaring. Onze ervaring is onze kracht: See why I am...

Centraal bij elke opdracht staat de klantvraag gevolgd door onze probleemanalyse en de hieruit voortkomende aanpak. Onze associates opereren als zelfstandig ondernemer in een opdracht maar onze onder coaching / schaduwmanagement. In feite is er sprake van een driehoeksverhouding met gedeelde belangen, waarbij continiuiteit en een sterk commitment als resultaat gelden. Onze open communicatielijnen, transparantie in denken en handelen zijn de bouwstenen die onze aanpak waarborgen.